close

[Tính Năng] Nhiệm Vụ Cắt Cử

 Nhiệm Vụ Cắt Cử

- Tính năng Nhiệm Vụ Cắt Cử mở ra khi cấp đội đạt level 30
- Có 5 map thu phí tương ứng với 5 loại nguyên liệu khác nhau: 
+ Phòng Chơi Game cho Vàng, Hộp Điều Phái
+ Bảo Vệ Bến Tàu cho Thuốc EXP, Hộp Điều Phái
+ Sự Kiện Sân Bay cho Thuốc Tăng Phẩm, Hộp Điều Phái
+ Phố Ẩm Thực cho Thẻ EXP Bang, Hộp Điều Phái
+ CLB Bida cho Kim Cương, Hộp Điều Phái

- Quy Tắc
1. Hàng Ngày mỗi map có 2 lượt tham gia
2. Thời gian tham gia thu hoạc là 2 tiếng 1 lần, cần cử nhân vật vào tham gia, kết thúc 2h mới có thể thu hoạch
3. Mỗi map sẽ có một nhân vật may mắn ngẫu nhiên, nếu nhân vật này ra trận sẽ nhận thêm 1 rương
4. Cấp nhân vật tham gia càng cao, lợi ích thu hoạch được càng lớn
5. Mỗi lần tổng kết xác suất thành công lớn, thành công nhận x2 lợi ích

 Phòng Chơi Game cho Vàng, Hộp Điều Phái