close

[Tính Năng] Hệ Thống Võ Hồn

Hệ Thống Võ Hồn


Tính năng mở khi đội đạt lv 30
- Võ Hồn bao gồm 4 loại đá: Tình Nghĩa, Gan Dạ, Hấp Dẫn, Khí Phách
+ Tình nghĩa tăng công vật lý và phá đỡ
+ Gan Dạ tăng sát thương bạo kích và chỉ số bạo kích
+ Khí Phách tăng HP và đỡ
+ Hấp Dẫn tăng công phép và kháng bạo
- Đá võ hồn nhận qua hoạt động "Ải Tàu Buôn"
- Kích hoạt và tăng cấp võ hồn sẽ tiêu tốn đá võ hồn và vàng tương ứng mỗi cấp
- kích hoạt hoặc tăng cấp tổng 4 võ hồn trở lên chỉ định được mở ô Võ hồn để khả kỹ năng