close

[Tính Năng] Võ Đấu Quyền Quán

Võ Đấu Quyền Quán

Cấp đội đạt level 24 mở tính năng Võ Đấu Quyền Quán
Võ Đấu Quyền Quán tổng gồm 100 tầng, số tầng càng cao thưởng càng nhiều


 

- Khiêu chiến qua tầng 10 sẽ mở cài lại và quét
- Điểm Xếp hạng ở Võ Đấu Quyền Quán dùng để nhận thưởng hạng điểm
- Điểm Xếp hạng ở Võ Đấu Quyền Quán dùng để xếp hạng võ đấu quyền quán
- 21:00 mỗi ngày hệ thống sẽ phát thưởng qua thư theo xếp hạng điểm
- Điểm lịch sử = tổng điểm khiêu chiến mỗi ngày
- Điểm Xếp Hạng = điểm lịch sử*0.08 + điểm khiêu chiến nhận trong ngày
- Vinh dự võ đấu quyền quán dùng để mua vật phẩm shop quyền quán
- Đạt vip3, vip6, vip12, v15 được tăng 1 lượt cài lại
- Mỗi ngày sau khi quét, cần đợi thời gian quét hoặc sử dụng kim cương để bỏ qua