close

[Tính Năng] Tụ Nghĩa Đường

                      Tính Năng Tụ Nghĩa Đường 
Tụ Nghĩa Đường là nơi dùng để chiêu mộ các nhân vật có số má trong game
Bao gồm 2 mục chính là:
+ Quay Tướng Vàng
+ Quay Tướng Kim Cương

Qauy Tướng Kim Cương:
+ Tiến hành Quay Tướngsẽ tiêu tốn Kim Cương
+ Mỗi ngày sẽ nhận được một lần Quay Tướng x1 miễn phí
+ Lần đầu Quay Tướngx10 trong ngày sẽ giarm50% kim cương tiêu tốn, làm mới vào mỗi ngày
+ Quay Tướng kim cương có xác suất nhận mảnh SR, mảnh SSR, nhân vật SR, nhân vật SSR
+ Quay Tướng10 lần chắc chắn nhận tướng
+ Quay Tướng sẽ tích điểm may mắn với mỗi lượt xin quẻ kim cương, 100 điểm may mắn nhận tướng SSR


Quay Tướng Vàng:
+ Tiến hành Quay Tướng sẽ tiêu tốn Vàng
+ Mỗi ngày sẽ nhận được 5 lần Quay Tướng x1 miễn phí
+ Quay Tướng Vàng có xác suất nhận mảnh R, mảnh SR, nhân vật R, nhân vật SR====================================================================
Fanpage : https://www.facebook.com/NguoiTrongGiangHoSohaGame
Giao lưu các Thủ Lĩnh khác Tại Đây
Nạp thẻ ngay tại: https://nap.sohagame.vn/nguoitronggiangho
Tải game: https://nguoitronggiangho.vn/download
Chúc các Thủ Lĩnhchơi game vui vẻ!

Game SG140