close

[Tính Năng] Phó Bản Phúc Lợi

Phó Bản Phúc Lợi


Phó Bản Phúc Lợi gồm 4 hình thức khiêu chiến:
+ Khiêu Chiến Vàng
+ khiêu Chiến EXP
+ Khiêu Chiến nam
+ Khiêu Chiến nữ


 

1. Khiêu Chiến Vàng

- Khiêu Chiến Vàng level 18 mở, mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến
- Thời gian cài lại giữa mỗi lượt là 5 phút
- Độ khó càng cao, thưởng càng lớn, bán đạo cụ rớt sẽ nhận được vàng
- Vip 7 được giảm CD giữa các lượt còn 3 phút
- Vip 11 được giảm CD giữa các lượt còn 1 phút