close

[Hướng Dẫn] Nâng Sao Tướng

Hướng Dẫn Nâng Sao Tướng

Hướng Dẫn Tăng Lực Chiến Phần 2
Sau khi đã có tướng thì chúng ta có thể tăng sao cho chúng để có thể nâng thêm chiến lực cho nhân vật
Số sao hiện tại của tướng là 7 sao
Nâng sao tướng sẽ tiêu tốn mảnh tướng/ mảnh vạn năng và vàng, số mảnh cần để nâng sao tướng sẽ thay đổi theo phẩm chất

 

Số mảnh Tướng cần có để nâng sao nhân vật phẩm R

Tướng R
Số SaoSố Mảnh Tướng Cần 
1 
220 ( triệu hồi)
330
480
5200
6300
7490

Số mảnh Tướng cần có để nâng sao nhân vật phẩm SR

Tướng SR
Số SaoSố Mảnh Tướng Cần 
1 
2 
350 ( triệu hồi)
480
5200
6300
7490

Số mảnh Tướng cần có để nâng sao nhân vật phẩm SSR

Tướng SSR
Số SaoSố Mảnh Tướng cần 
1 
2 
3 
4100 ( triệu hồi)
5200
6300
7490