close

[Hướng Dẫn] Nâng Cấp Tướng

Hướng Dẫn Nâng Cấp Tướng

Hướng Dẫn Tăng Lực Chiến Phần 3

- Nâng level của tướng sẽ mở thêm giới hạn kỹ năng và tăng các chỉ số của nhân vật
- Để tăng level cần Nước EXP

 

- Nước Exp có thể nhận được tại phụ bản phúc lợi tại phần khiêu chiến, pb cốt truyện, event, hoặc mua bằng kim cương
- Có thể lựa  chọn nâng nhanh  hoặc nhấn chọn loại Nước EXP mà bạn muốn sử dụng cho nhân vật của bản thân