close

[Hoạt Động] Thu Thập Tình báo

Thu Thập Tình báo

◇Đội đạt Lv20 và sau khi vào Bang được tham gia
◇Thời gian hoạt động: 21:00-22:00 mỗi thứ 3
◇Trong hoạt động, có 2 lượt tìm kiếm tình báo
◇Tình báo mà thành viên cùng 1 bang tìm được là chung nhau
◇Tình báo cùng 1 bang tìm được càng nhiều,số rương được mở càng nhiều
◇Mỗi người mỗi lần tìm kiếm tình báo đều sẽ nhận thêm thưởng cá nhân

◇Sau khi sự kiện kêt thúc đến khi sự kiện lần sau kết thúc,Bang thuộc Top3 sẽ nhận buff toàn bộ hiệu quả kĩ năng bang
◇Bang Top1 nhận: toàn bộ cấp kĩ năng Bang +3
◇Bang Top 2 nhận: toàn bộ cấp kĩ năng Bang +2
◇Bang Top3 nhận: toàn bộ cấp kĩ năng Bang +1

====================================================================

Fanpage : https://www.facebook.com/NguoiTrongGiangHoSohaGame
Giao lưu các Anh em khác Tại Đây
Nạp thẻ ngay tại: https://nap.sohagame.vn/nguoitronggiangho
Tải game: https://nguoitronggiangho.vn/download
Chúc các Thủ lĩnh chơi game vui vẻ!

Game SG140