close

[Hoạt Động] Nhiệm Vụ Hằng Ngày

                      Nhiệm Vụ Hằng Ngày


- Tham gia làm nhiệm vụ mỗi ngày để có thể nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn
- Nhấn vào Nhiệm Vụ ở giao diện chính để vào hoạt động

- Mỗi ngày sẽ có các nhiệm vụ nhất định để làm
- Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được quà tương ứng và điểm sôi nổi

- Khi điểm sôi nổi đạt đến mốc cố định thì sẽ nhận được rương thưởng điểm sôi nổi
- Các Nhiệm Vụ sẽ được làm mới vào  0:00 hàng ngày

====================================================================
Fanpage : https://www.facebook.com/NguoiTrongGiangHoSohaGame
Giao lưu các Thủ Lĩnh khác Tại Đây
Nạp thẻ ngay tại: https://nap.sohagame.vn/nguoitronggiangho
Tải game: https://nguoitronggiangho.vn/download
Chúc các Thủ Lĩnh chơi game vui vẻ!

Game SG140