close

[Hoạt Động] Long Tranh Hổ Đấu

Thời gian hoạt động Long Tranh Hổ Đấu


- 21:00-22:00 mỗi CN diễn ra Long Tranh Hổ Đấu,người >=Lv20 đều được tham gia
- Võ đường Thanh Long, Bạch Hổ sẽ lấy ra 50% quốc khố của mình để tiến hành đại chiến,khi quốc khố bên bất kỳ bị công phá,sự kiện kết thúc
- Trong chiến trường, cứ tạo sát thương HP cho tài nguyên võ đường đối thủ,tài nguyên võ đường bên ta đều nhận mức tương ứng
- Kết thúc đại chiến,mức tài nguyên còn lại sẽ phân chia theo quy tắc phân chia
- Trong chiến trường đánh bại địch hoạt tạo sát thương cho tài nguyên võ đường đối thủ đều nhận Chiến tích,Chiến tích càng cao,mức phân chia quốc khố nhận càng cao