close

[Hoạt Động] Ký Danh Nhận Quà Người Trong Giang Hồ

[Hoạt Động] Ký Danh Nhận Quà Người Trong Giang Hồ

Ký Danh 
Thông qua hệ thống ký danh, mỗi ngày nhận 1 lần thưởng ký danh, nếu có đặc quyền vip nhận x2 thưởng. Ký danh tích lũy số ngày nhất định được nhận quà tích lũy ký danh.