close

[Hoạt Động Bang ] Đại Chiến Võ Đường

1. Hoạt động Đại Chiến Võ Đường mở vào 21:00-22:00 mỗi thứ 4


2. Buff số võ đường sở hữu:
- Cứ có 1 Võ Đường nhỏ, thuộc tính đội của toàn bộ thành viên +1%
- Cứ có 1 Võ Đường  vừa, thuộc tính đội của toàn bộ thành viên +3%
- Cứ có 1 Võ Đường  lớn, thuộc tính đội của toàn bộ thành viên +5%
3. Trong thời gian hoạt động được khiêu chiến Võ Đường  đang “trống”,sự kiện kêt thúc lúc 22:00, hết thời gian nếu không công hạ được Võ Đường , bên thủ Võ Đường  sẽ thắng